Dato: 17. oktober 1835
Fra: Signe Læssøe   Til: Henriette Hanck
Sprog: dansk.

(Udtog).

d. 17 Oktober [1835]

......... Andersens Roman gaaer godt frem jeg synes meget godt om den, første Kapitel i anden Deel er ligesaa smukt som de første Kapitler i første Deel; men der aander en Bitterhed i det hele, som gjør mig ondt, det gjør mig ondt for Andersen selv, naar et Menneske har opnaaet den Dannelse og kommet paa det Trin A. er kommet paa, burde han være glad og taknemmelig og ikke bitter, jeg frygter det er Mangel paa hvad jeg kalder Religion; thi Religion og et tilfreds Sind er egentlig synonymt hos mig. Han er jo ogsaa for det meste tilfreds, men jeg frygter han er det ikke naar han er ene og hvad er det saa - -

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost