Dato: 21. oktober 1858
Fra: Signe Læssøe   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

d 21 Oktober 1858

O Andersen, kjære Andersen hvad have vi ikke tabt! hvor angrer jeg at jeg ikke tiere har nydt al den Fylde for Aand og Hjerte der laae i [i] at høre paa hende. Min gamle slemme Vane ikke at søge Andre, men at lade mig søge, fulgte jeg ogsaa med hende, og nu sørger jeg saa dybt, saa inderlig over at jeg ikke kan sige, ikke kan finde hende paa denne Jord. De smiler, hvis Smil kan i denne Sorgens Tid over Søsteren, være paa Læben, over at den Gamle kan sørge saadan; ak jo, kjære Andersen, den Gamle har jo netop Tid til at elske sin Fødejord, den maa altid, altid blive kjær og ønsket at alle Kjære maa blive paa den saalænge man selv er der, er saa naturlig. Jeg sørger mere end jeg formaaer at sige. Dag og Nat staaer det Skrækkens Billede for mig, jeg seer hende med det lille, svage Legeme, ene, uden Frænde eller Venner, o Gud! jeg kan ikke udholde det skrækkelige Syn! Og nu den ulykkelige Søster som i hende tabte det Væsen, der maaske meest af Alle skattede hendes sjeldne Værd, og erkjendte i hende, det høieste Kvinden kan hæve sig til: en bramfrie stille Martyr der ikke for sig selv vil tilstaae hvor høit hun staaer. Stakkels, stakkels Søster!

Ogsaa Dem kjære, kjære Andersen sørger jeg over, De har mistet den trofaste Veninde der i de lange Aarrækker var Dem saa tro, saa hengiven, det er uerstatteligt! Gid De maatte føle Trang til et eller andet Udbrud af Deres poetiske Aand, det maatte afvende de sørgelige Tanker og atter give Dem Kraft og Mod til at glæde og oplive Tusinde.

Erkjend, kjære Andersen med Ydmyghed den kostelige Gave at være saa Manges Velgjører, thi det er De, naar De opvækker de helligste Følelser hos de Læsende ved Deres, Boghvede, Deres røde Sko, de muntreste ved Keiserens nye Klæder eller Svinedrengen. Ja arbeid arbeid, det er dog eneste Afleden i Sorgens mørkeste Dage.

Gid De maatte kunne læse disse, for mig selv ulæselige Linier for deraf at see hvor jeg deler Deres Smerte og hvor jeg i Glæde som nu i Sorg er Deres tro moderlige

Veninde Signe Læssøe

[Udskrift:] S.T. Hr Professor Andersen R af D etc. etc. etc. Nyhavn 34 B.S. Kjøbenhavn

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter