Dato: 18. oktober 1858
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

332. Fra Jonas Collin. Mandag Aften. Kl 10. [18. Oktober 1858]

Kiære Andersen

i dette Øieblik kommer Ingeborg for at underrette mig om, at De nylig med et sønderknust Sind havde forladt hende, da De for faa Øieblik siden havde faaet Bekræftelse paa det, man maatte befrygte om den ulykkelige Jette Wulffs endelige Skiebne. Jeg har følet mig stærkt greben over denne Tildragelse med Austria og de dermed forbundne rædselfulde Scener, som smerteligt berøre mange Familier og Venner, følgelig ogsaa Dem, der, paa saa sørgelig Maade maatte miste en sand, kiær og trofast Ung­doms Veninde. Vær vis paa, at jeg hiertelig tager Deel i Deres Sorg.

Deres faderlige Ven

C.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter