Dato: 31. august 1835
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

Til Jonas Collin. Kjøbenhavn den 31 August 1835.

De vilde jo læse mit nye Stykke. Ikke sandt? Men bliver De vred, at jeg beder Dem: kan De faae det gjennemlæst til imorgen, jeg ønskede at faae det indsendt og maatte dog først selv løbe det igjennem. Hvad Afskriv­ning og Indbindning angaaer er jeg, som ved saa meget, i Deres Gjeld, men jeg har ikke alene skrevet det op i Hjertet, men ogsaa paa Papiret og haaber om nogle Maaneder at kunne løse mig fra de materielle Lænker. Liden Kirsten, een eneste Soldat og nu »Skilles og mødes« har De alle tre be­sørget mig reenskrevne; jeg veed slet ikke hvor store disse Udgifter vare. Det faaer jeg jo at vide? Hvad jeg, i reelle Penge ellers har faaet er, som jeg har opskrevet - det i Tydskland fraregnet ­

I Mai 20 Rdlr
I Juni 20 Rdlr
I August30 Rdlr
70 Rdlr.

De sidste 30ve jeg fik nu ved min Hjemkomst, var, til at betale Logie for Juli og August, til Vadsk, Støvler, noget Linned o s v, hvori kommer daglige Udgifter. Nu ved Maanedens Begyndelse imorgen skal jeg forud betale min Vertinde 8 Rdlr og paa Grund derafnødesjeg i Dag at bede Dem om femten Rbdlr; haaber da, at slippe nogen Tid før jeg plager Dem igjen. - Før i October kommer Kenilworth bestemt ikke paa Scenen og liden Kirsten neppe før December, men paa samme Tid maa Skilles og mødes ogsaa være fix og færdig, bliver det ikke, sendt tilbage, noget jeg dog ikke vil formode. Siig mig, hvad Indtryk det under Læs­ningen gjordte paa Dem? Deres Louise kan fortælle Dem en Scene med Sibbern og mig igaar, der var ikke uden komiske Momenter. Jeg hører, at De i mit Ansigt har seet Tegn og underlige Gjerninger, den Dag Bødt­ker var hos Dem. Det kan jeg ikke troe! Mit Ansigt opfører sig vist altid meget skikkeligt.

Deres sønligt hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter