Dato: 15. september 1858
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 15 Sept 1858 Kjære Fru Scavenius!

Min hjertelige Tak til Deres Naade og til Luzia for Brevet fra Glorup. Jeg længes meget efter at see dem Allesammen, tale med demog være en otte Dage lidt hjemlig og glad paa det kjære Basnæs; jeg river mgi derfor, en otte Dags Tid løs fra Byen og kommer, om Gud vil, med Morgentoget til Slagelse, Tirsdag den 21 September, saa kan jeg være hos dem omtrent ved Frokosttid og bliver, dersom De tillader, til den sidste September. Deres Naades taknemlig hengivne H. C. Andersen ihast!

Tekst fra: H.C. Andersens Hus