Dato: 21. august 1858
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 436. Fra Henriette Wulff.

Liebenstein i Thüringen d 21 August 1858.

Min kjære Andersen!

Jeg er bange for, at Tiden er forløben, at et Brev vil træffe Dem i Flens­borg, som Deres Sidste fra Dresden3627) bad om; hvor al den Tid ogsaa bli­ver af, maa Gud vide! Det er vel fordi jeg har det saa godt at den iler, som havde den Vinger paa. Her er yndigt i Liebenstein, jeg er meget rask og har det herligt, selskabende i Naturen med min kjære Ven Hamilton, der er saa mageløs broderlig kjærlig imod mig, saa interessant at være med, at det er en sand Fest! Snart ere jo disse smukke Dage forbi, og jeg gaaer herfra d 27, til Hamborg, for den 1 Sept : at gaae fra Hamborg, med Dampskibet Austria til Ny York. Vejret har jo været henrivende dej­ligt her, næsten tropisk Varme; mange nette Mennesker har jeg gjordt Bekjendtskab med, saa det sidste Intryk af gamle, Europa er venligt! Hamilton følger mig til Hamborg, og seer mig vel ombord, Gud velsigne ham for hans trofaste Venskab. Jeg troer ogsaa Holger Stampe kommer dertil, for at sige mig Farvel; det sidste Øjeblik vil jo falde mig tungt; men jeg gaaer jo der, jeg synes min Vej ligger, og maaske mit smule Arbejde.

Jeg haaber nu De er fuldkommen rask, og atter i Danmark, som De synes at længes efter. Gid De maae have det godt i Vinter og være tilfreds; De vil jo engang imellem skrive mig til, og lange Breve, hvis det ikke vil plage Dem. Engang imellem vil De jo høre fra mig, naar jeg er i Roe paa Eagleswood. Glem mig ikke gandske; jeg vil med uforandret søsterligt Sindelag tænke paa Dem, jeg i saa mange Aar af mit Liv har holdt af! Gud glæde Dem, og være med Dem!

Jeg veed slet ikke hvorhen sende disse Linier, og jeg vilde dog ikke forlade Europa uden at sige Dem mit sidste Farvel. Det lader paa Dem, som om De ikke troede paa min Rejse, hvor lidet De dog kjender mig! Til mit ny Hjem skriver De jo snart, paa hiin Side Oceanet; jeg skal nok hilse Springs og Deres gode Venner derovre fra Dem. Levvel, tak for alt broderligt Venligt, og troe mig som altid Deres systerlige

Jette.

[Udskrift]

Hr Professor H. C. Andersen Ridder af fl. Ordener

Addr Hr. Fabrikeier Drevsen paa Silkeborg.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost