Dato: 23. juni 1835
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 52. Fra Henriette Wulff. Florents d 23d Juni 1835.

Jeg kan ikke forlade Italien uden at bringe Dem endnu en Hilsen herfra kjære Andersen; og for allerede i Forvejen, uden at kjende den, takke Dem for Deres Roman og hvad Smukt De deri har sagt om dette kjære skjønne Land. Begriber De hvor jeg er længselsfuld efter at læse den Bog? jeg haaber at Christian har den ombord, jeg skal da trøste mig ved den, naar jeg har sagt Farvel til Italien. Tak for Deres Brev med Chr: jeg fik i Gaar, da nogle af Officererne kom hertil,794 Chr kommer paa Løverdag. Da De som en trofast Broder tager Deel i mit Vel og Vee, vil De have glædet Dem over at jeg har siden Februar kundet nyde og tage Deel i Alt, Rom blev mig Dag for Dag kjærere, og med blødende Hjerte rev jeg mig Løs fra det Opholdsted hvor jeg har været saa lykkelig og hvortil jeg er bundet ved saa mange mange kjære Errindringer. Siden d 8de er vi her i Florents, som unter uns gesagt ikke gefaller mig synderligt, Grunden og mere tales vi ved om muntlig, som om saa meget, ja det forekommer mig, som blev jeg aldrig færdig med at passiare med Dem om Alt hvad der er hændet os Begge i den Tid vi ikke have seetes, men nu er det ogsaa [2 A]ar siden, ikke sandt? Ved Gallerierne her har jeg min Trøst og min Glæde kan De begribe; Böttcher795 er her og det more mig at høre hans Mening om Adskilligt, han bad Dem meget at hilse og vilde skrive, hvis han nu ikke kom saa snart i egen høje Person. Farvel kjære Andersen snart sees vi, nu længes jeg meget efter at være hjemme, siden jeg har forladt Italien, thi for mig hørte Alt op med Rom!! her er Tyskland synes mig. Lad mig see De ret venligen tager mod Deres

uforandrede Søster .

[I Marginen ] Peter hilser Dem, og jeg beder Dem hilse Collins, Frue

Lessøe og Ludvig Møller. [Paa Foden af Brevet ] En romersk Oblat, som jeg har faaet af en meget elskværdig og smuk Romerinde. [Oblaten aftaget af Brevet ].

[Udskrift ] Til Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost