Dato: 15. juni 1835
Fra: H.C. Andersen   Til: Theaterdirection, den kongelige
Sprog: dansk.

Odense 15. Junii 1835

Til den Kgl. Theaterdirection.

I løbet af Vinteren blev jeg af Hr. Syngemester Zinck anmodet om at skrive ham Texten til et Syngestykke; han følte endnu Kraft og Lyst til at udføre et saadant Arbeide. Hans smukke Musik til "Alferne" har jo fundet Erkjendelse. Længe søgte jeg efter et for ham passe Æmne, og da jeg i en af Manzonis Fortællinger fandt en lille Episode, hvori jeg kunde anbringe hvad jeg selv har seet i Italien, meddeelte jeg ham dette, og han var glad derved. Nu skrev jeg Stykket, søgte at give det en italiensk Colorit og læste det for ham før min Afreise; han var fyldestgjort og bad mig snarest muligt at sende det til den høie Direction, for at det, efter en gunstig Dom, strax kunde komme under hans Hænder.

Ærbødigst

H. C. Andresen

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter