Dato: 12. juni 1858
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 428. Fra Henriette Wulff.

12 Juni 58.

Tak for Laan af denne medfølgende Bog, kjære Andersen! Tilgiv at jeg har beholdt den saa længe.

De kan begribe at jeg var ret uhyggelig stemt i Gaar ved ikke at kunde tage imod Dem og see Dem, som jeg nu snart slet ikke mere skal see; Gud veed, kun, naar

og hvor!

Jeg glæder mig ellers ved Tanken om, at De nu jo før jo heller skal forlade Deres - »Blykamre« hvad Heden angaaer, og ud at trække frisk og sund Luft!

Der er saa meget det synes mig jeg vilde have talt med Dem om, og deriblandt er ogsaa en Ting, der vist har gjordt Dem ondt, som De ikke har nævnet, at Helene af Orleans3590) er død; Alt den Familie vedkommende interesserer mig, og vi have saa faa interesser [fælles] i den Retning, saa jeg ikke vil lade være at sige Dem min Deeltagelse, skjøndt saa længe efter.

Breve jeg har modtaget fra America i disse Dage havde jeg Lyst, at De

og Alle skulde læse; det er især fra de Mennesker i hvis Huus Christian døde; en slig sand christen, skjøn Kjærlighed vilde man maaske ikke engang kunde opfatte i dette »vælgende« og »vragende« »forfærdelige kloge« Land; men - never mind!

Jeg haaber jo at see Dem før De rejser. Hvilken velsignet tropisk Varme, kun er Luften ikke saa let og yndig at indaande som i hine Egne!

God Morgen, kjære Ven!

Som altid Deres H: Wulff.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost