Dato: 10. juni 1835
Fra: Signe Læssøe   Til: Henriette Hanck
Sprog: dansk.

(Udtog) . d. 10. Juni 1835.

......... I Omdømmet om Andersens Improvisator, haaber jeg, vi ere enigere, ikke sandt, det er et skjønt Heelt med særdeles mange skjønne Enkeltheder. Blomsterfesten i Genzano, Nemi Søen, Besøget hos den unge Kone med de to Søstre, den blaae Grotte, Lora i Pæstum, hele Anunziata ere sande ægte Perler, der ville leve i lang, lang Tid! Improvisatorens Kjerlighed til Flaminia maatte gjerne være borte, den gjør ikke godt og hans Lora at sige den seende er og bliver os altid et fremmed Væsen. A. maa have seet hvad han skal give, men han har ingen Lora kjendt, altsaa faae vi hende ikke som vi har den fortryllende Anunziata. I hans sidste smaa Fortællinger er den Liden Tommelise, som er saa allerkjereste, saa reen poetisk, at jeg ret længes efter den skal blive trykt for ret tidt at qvæges i disse milde Straaler fra Poesiens sande Sol. -

.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost