Dato: Januar 1858
Fra: H.C. Andersen   Til: William Wilkie Collins
Sprog: dansk, engelsk.

Kjære Collins!

Een af vore dygtigste unge Kritikere, en Mand med Aand og Hjerte Hr. Gr: Thomsen ansat i Menisteriet i Kjøbenhavn, er Overbringeren, som bringer Dem min hjerteligste Hilsen, som jeg beder De vil bringe / Deres Moder, om hun endnu erindre mig. Det var mit Ønske at gjengive paa Dansk the frozen deep og De Var saa venlig at love mig samme tilsendt, jeg vilde bringe det paa Theatret, lad mig, nu er det vel trykt, snarest faae det, enten ved min Ven G. T., eller Bentley! Tak for al Deres Hjertelighed mod mig og bring mig i Erindring hos Albert Schmidt og Mark Lemon.

hjerteligst

H. C A.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 467-68)

[Beckwith Lohmeyers håndskrift/oversættelse]

My dear Collins!

One of our ablest young critics, Mr. Grimur Thomsen employed in the Department of foreign affairs here at Copenhagen is the bearer of these lines, and of my most hearty greeting, which I beg You will convey to Your mother, if she still remembers me. I haad wished to give in Danish the "frozen Deep" and you were kind enough to promise to forward it to me, I should like to bring it on the stage; let me therefore, as I suppose it is now published, have it as soon as possible or with my friend Grimur Thomsen, or through Bentley.

Cordially Yours

H. C. A.

Tekst fra: Solveig Brunholm (micrrofilm 13, 470)