Dato: Januar 1858
Fra: H.C. Andersen   Til: Charles Dickens
Sprog: dansk, engelsk.

Dyrebare, velsignede Ven!

En Ven af mig Islænderen Grimur Thomsen, ansat ved det udenlandske Departement i Menisteriet, reiser til London, hvor han tidligere har været, jeg giver ham dette Par Ord med for at han personlig kan bringe Dem min inderlig kjærlige Hilsen, Dem og hele Familiekredsen, kalde mig venlig tilbage i Deres Erindring, thi det er saa uendlig længe siden, De glædede mig med et Brev. Hr Grimur Thomsen taler fortræffeligt Engelsk og er lige begavet fra Hjertet som fra Aandens Side, som han er en sand Beundrer af Dem. Et Portræt af mig har jeg for nogle Dage siden sendt Dem, gjennem Bentley.

hjerteligst Deres trofaste

H. C. A.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 467)

[Beckwith Lohmeyers håndskrift/oversættelse]

My dear beloved friend!

A friend of mine, the Icelander Grimur Thomsen, employed in the Department of forreign affairs, is going to London, where he has been before. I give him these few lines, that he personally may bring my most hearty and cordial greeting to Yourself and whole family, recalling me kindly in Your remembrance, as it is an immense long time sine You made me happy with at letter. Mr. Grimur Thomsen speaks perfectly well English, and is as rich in heart and mind as he is a sincere admirer of yours!

Some Days ago, I send you a portrait through Bentley.

Most cordially, truly Yours

H. C. A.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 13, 469)