Dato: 15. maj 1858
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 423. Fra Henriette Wulff.

Lørdag Morgen d 15 Maj 58.

Min kjære Andersen!

Hvor ondt det gjorde mig i Gaar, da jeg kom hjem, at være gaaet Glip af den Glæde at see Dem, behøver jeg jo ikke at sige Dem, det er Noget De er overbeviist om!

For hvad De havde efterladt her til mig, tusind Tak!3567) Jeg skal nu i Dag ret i Roe og Mag til at læse og nyde Dyndkongens Datter!3568) Da den er mig saa godt som ny og ubekjendt skriver jeg Dem til og taler om den; naar De er paa Basnæs, lader De jo en liden Brevdue flyve til mig, at jeg kan vide hvordan De har det, jeg seer Dem jo saa lidet i den senere Tid, og snart sees vi jo slet

ikke meer; men det skrevne Ord vil dog trofast bringe os jevnlig sammen i Aanden, saalænge vi endnu Begge vandre her.

Jeg glæder mig over at De skal ud i Guds dejlige Foraaer, Skoven er alt hvad man kan tænke sig af Friskhed og Ungdom; vær rask og glad, og lad mig endelig høre det!

Farvel - saalænge, - De kommer jo snart ind til Byen igjen, og vi skal jo atter samles engang endnu, før vi Begge drage længer bort!

Gud være med Dem, min broderlige Ven.

Deres som altid tro systerlig hengivne Henriette Wulff.

Thorald Lessøe og hans Hustro ere komne til Byen, De har vel seet Dem? Mon De var hos Fru Arneman3569) i Aftes? Jeg var bedet paa Dem , men skjøndt det jo er det Bedste for mig at bedes paa, kunde jeg dog ikke! ­

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost