Dato: 24. april 1858
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 24 April 1858.

Kjære Frøken Wulff!

Da Deres Bud kom med Brev var jeg hjemme men sad med Correctur3562) hvorfor Døren var lukket af, jeg havde ikke Tid at modtage Besøg, havde jeg vidst at det var en Brev Due fra Dem, havde jeg givet mundtlig Besked nu kommer den skriftlig. Tak for Deres Deeltagelse! Tandpinen er aldeles forbi, Befindendet uendeligt bedre om ikke saa fuldendt som jeg ønsker det. Jeg bliver saa let nerveus ved at gaae i Luften, den virker paa mit Hoved og min Hals. Af Aviserne seer jeg at man for fuldt Huus og med stort Bifald har i Odense3563) givet (Søndag og senere et Par Gange) »Meer end Perler og Guld«, den er ogsaa i disse Dage bragt paa Scenen i Haders­leben, i Gert Vestfalers By.3564)

Veiret er nu saa sommervarmt, jeg længes ret efter at flyve afsted, det skeer dog ikke før efter Christi Himmelfarts Dag3565) og da kun en Ugestid ud til Basnæs! - Hils Deres Søster hjerteligt fra mig og glem ikke at minde Frøken Bremer at hjembringe til mig hendes Oversættelse paa Italiensk af Improvisatoren, det er hende der har lovet den og troer at den allerede er trykt.3566)

hjerteligst, Broderen! H. C. A.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus