Dato: 9. april 1858
Fra: H.C. Andersen   Til: Juliane Margrethe Næboe, f. Gliese
Sprog: dansk.

Velædle Fru Næboe

Hjørnet af Kompagnistræde og Hyskenstræde i Kjøbenhavn

Kjøbenhavn den 9 April 1858

Kjære Fru Næboe!

Desværre maae jeg igjen imorgen svigte, undvære at komme til Dem! man er mig i denne Tid saa venlig og god med Indbydelser at det bringer Forstyrrelse i gammel god Orden. Bring Deres Døttre min hjertelige Hilsen. I Tankerne er jeg hos Dem kjære Fru Næboe, og jeg veed De venlig vil undskylde og erindre Deres meget hengivne.

H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus