Dato: 28. april 1835
Fra: H.C. Andersen   Til: Fritz Petzholdt
Sprog: dansk.

28. April 1835

Min kjære Ven! Du fortjene virkelig en paa Hatten, for ei at sige en paa Gummerne, eftersom du ikke skriver mig til, det var jo Aftalen. Saa er han i Bjergene, sige de Kjøbenhavnske Blade, saa er han andre Steder! Med Fregatten kommer en Ladning Bøger, mellem disse er en Roman i to Dele af mig: Improvisatoren. Der skal du see, jeg ogsaa kan male italienske Egne. Det er hele Italien og Folkelivet jeg har skildret. Fanden heller siger du nok Ja nu kan du læse det og faae lidt Respect for mig, som Folk her hjemme have faaet det. Giør Bogen stort Indtryk paaa dig, saa mal den blaa Grotte med den Situation hvor Antonio møder Lara, det vil da blive et Stykke som har dobbelt Interesse her hjemme. Der er Situationer nok i Bogen, og Egnen har Du om dig. Giør dig nu selv udødelig og lad en lille Dryp falde paa mig, saa faaer det være med dit Brevskriverie. Jeg arbeider med mine Skrifter paa at bevirke en Udvandring til den italienske Halvø. Dine Stykker vare mellem de faa udmærkede paa denne Udstilling. Af de fra Rom hjemsendte har ingen været dadlet meer end Bluncks Moses. Man siger vor Herre sidder i en Tulipan. Kritiken har Briller paa iaar, den gamle Morlil ryster altid med Hovedet.

Mange Hilsener o.s.v

din Ven

H. C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Kjøbenhavn den 28 April 1835.

Min kjære Ven!

Du fortjente virkelig en paa Hatten, for ei at sige en paa Gummerne, eftersom du ikke skriver mig til, det var jo Aftalen. Saa er han i Bjergene, sige de Kjøbenhavnske Blade, saa er han andre Steder! Med Fregatten kommer en Ladning Bøger, mellem disse er en Roman i to Dele af mig: Improvisatoren. Der skal du see, jeg ogsaa kan male italienske Egne. Det er hele Italien og Folkelivet jeg har skildret. Fanden heller siger Du nok Ja nu kan Du læse det og faae lidt Respect for mig, som Folk her hjemme have faaet det. Gjør Bogen stort Indtryk paaa dig, saa mal den blaa Grotte med den Situation hvor Antonio der møder Lara, det vil da blive et Stykke som har dobbelt Interesse her hjemme. Der er Situationer nok i Bogen, og Egnen har Du om Dig. Gjør dig nu selv udødelig og lad en lille Drys falde paa mig, saa faaer det være med dit Brevskriverie. Gottlieb har stor Længsel efter Italien; jeg knækker min Hals kommer jeg der ikke igjen og med Galathea er alt kommen en Ladning af Landsmænd! Jeg arbeider med mine Skrifter paa at bevirke en Udvandring til den italienske Halvø. Dine Stykker vare mellem de faa udmærkede paa denne Udstilling. Af de fra Rom hjemsendte have ingen være dadlet meer end Bluncks Moses. Man siger Vor Herre sidder i en Tulipan. Kritikken har Briller paa iaar, den gamle Morlil ryster altid med Hovedet.

Mange Hilsener fra Eduard og hele den colinske Slægt: Den lille Hjalmar er en smuk Dreng. Bed Bøtcher huske paa at hilse Meyer, han har lovet mig en Skizze. Lev ret vel

din Ven

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 857-58)