Dato: 2. april 1858
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 417. Fra Henriette Wulff.

Kjøbenhavn d 2den April 1858.

Min kjære Andersen!

De veed bedre end jeg nogensinde kan udtrykke det, hvor højt jeg skat­ter Dem, hvor meget De er for mig, som Digter - som trofast Ven!

De vil i Dag modtage en Mængde Lykønskninger og store Gaver af Store og Smaa, og [jeg] kunde næsten være fristet til at holde mig tilbage fra den store Flok, men jeg har en Følelse af at være een af de Ældste, af de Første

der holdt af Dem, fra den Tid vi Begge næsten endnu Børn, fattede søster- og broderlige Følelser der have gjensidigen fulgt os gjen­nem Livet!

Skjøndt De har hele Verden vil De dog kjærligen ogsaa modtage mine Ønsker og derfor maae de ikke mangle i Dag, saa friske og inderlige som jeg veed De opfatter dem hos mig!

Gud velsigne Dem! og gjøre Dem ret lykkelig!

Deres gjennem alle Aar trofaste Søster Jette.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost