Dato: 30. marts 1858
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 416. Fra Henriette Wulff.

Tirsdag Efterdg: d 30 Marts 58.

Hvordan har De det kjære Andersen! Hvilken Tid jeg ikke har seet Dem!! Mathilde Ørsted der var her nu, troer De er vel3552) og jeg vil haabe det!

Ventelig har De travlt med andet Oplags3553) correctur, og naar det er til Ende seer jeg Dem?

Skulde De nu faae i Sinde netop i Morgen paa Deres Vandring til Ør­steds at vilde see til mig, saa vil jeg skynde mig at sige Dem, at jeg just i Morgen ikke er hjemme, da en lille Vestindisk Ven, my sweetheart from St. Johns3554) har udbedet sig mit Selskab hele Dagen i Morgen, og skjøndt jeg helst ikke gaaer ud tilbringer jeg dog hans Fødselsdag med ham.

Men snart seer jeg Dem jo, kjære Andersen, jeg føler at jeg længes alvorligen efter Dem, som Deres tro søsterlige Henriette Wulff.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost