Dato: 22. marts 1858
Fra: H.C. Andersen   Til: Michael Gjørup
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 22 Marts 1858

Kjære Hr Lieutenant Gjørup!

Her har jeg, efter Deres Ønske, vedlagt en kort Udtalelse af min Tanke ved Læsningen af Deres Skrifter; det er altid saa vanskeligt retfærdigt at give Sligt, i det at eens egen Stemning og Modtage­lighed ligesaa meget er afgjørende. Er De tilfreds skal det være mig kjært og en stor Glæde vil det være mig om det Givne er Dem og Deres Udvikling til nogen Slags Nytte. Naar De en Dag har Tid dertil, da glæd mig med et / Par Ord; mine sidste Eventyr, kom­me i andet Oplag, ud i disse Dage, en ny Samling ligger i Manu­skript, saa at De vil see at jeg har været ret flittig, men der er jo ogsaa hengaaet omtrent to Aar siden jeg udgav Lignende.

Seer De, i Deres By, den Yngste Øehlenschlæger, da hils ham hjerteligt fra mig, jeg veed ellers ikke hvilke andre Venner jeg der har.

Deres hengivne

H.C.Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus