Dato: 12. marts 1858
Fra: H.C. Andersen   Til: Theodor Reitzel
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 12 Marts 1858

Kjære Ven!

Tak for Deres Brev med den behagelige Efterretning at "Eventyr og Historier" gik saa særdeles godt af at vi allerede kunne tænke paa et nyt Oplag; jeg seer med Fornøielse at der strax tages fat der paa! hvad Correcturen angaaer, er der allerede et Par Rettelser der maa gjøres, herom kunne vi tale naar jeg nu snarest kommer til Dem.

venskabeligst

H. C. Andersen

Til Hr Boghandler Th. Reitzel.

Tekst fra: Solveig Brunholm (lp 221, billed 6593-94)