Dato: 9. marts 1858
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 9 Marts 1858 Kjære Fru Scavenius! Imorges tidlig modtog jeg deres Brev, hjertelig Tak derfor; jeg skriver strax igjen et Par Ord, for at der ikke som sidst skal hengaae en forlang Mellemtid for Brev paa Brev. Det nye Eventyr "Pebersvendens Nathue", haaber jeg har tilatalt dem, De siger engetligt, intet derom. Et nyt det største af alle mine Eventyr "Dyndkongens Datter" vil komme i et følgende Hefte, der mueligviis kommer ud før jeg i Juni flyver til Tydskland og Schweitz! - Jeg længes meget efter dem Alle paa Basnæs og laae det Jernbanelinien lidt nærmere, end det ghjør, fløi jeg en smuk Dag ud for om kun at læse dem de allernyeste Eventyr; nu maa jeg vente til Foraarstiden! - Vil De takke Frøken Dounlup for de "1000 Hilsener", jeg sender mine fordoblede tilbage. Af de nye Eventyr har jeg stor Glæde og megen Erkjendelse, alle Blade og Tidsskrifter udtale sig velvilligt og jeg faaer flere smukke hædrende Breve. Ellers har jeg i de sidste Dage, ja hele to Uger, været meget forkælet; forleden skulde jeg til Middag og Aften have været hos Deres Svogers,men maatte, ved mit Befindende, opgive det. Hils Otto og Luzia, bring Frøken Schumacher ligesom Hr Ferslev min varme Hilsen og naar Deres Naade er i Stemning dertil og vil unde mig en Solstraale fra det kjære basnæs, saa lad den komme i Skikkelse af et lille Brev. Deres hjertelig taknemlige H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus