Dato: 7. januar 1858
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 411. Fra Henriette Wulff.

Kjøbenhavn d 7 Januar 1858.

Her sender jeg Dem, kjære Ven, Oversættelsen af Brevet til Bentley,3534) tilligemed den oversadte »Historie« - der virkelig er ypperlig

gjordt efter en kyndig Dommers Udsagn; sender De det ikke snart Alt, og skriv ogsaa til Hr Wiedeman; undskyld at jeg minder Dem derom, men det inter­esserer mig af - dobbelt Grund.3537)

Hvordan har De det? Jeg haaber Godt i dette herlige Vejer, godt for Alle untagen for mig, der i Frost altid maae undvære den Fornøjelse at trække Vejret uden Pine, men never mind, det gjør jo Intet. I Deres Brev til B: har jeg taget mig den Frihed at forandre lidt, nemlig sigende, at her følger

en lille oversadt »Historie« med, istædet for som De skrev, at den »skulde komme«.3538)

Dersom, som jeg ikke haaber, De ikke skulde være vel, eller det varer nogle Dage før De kan komme denne uendelig lange Vej herop, da lad mig vide ved et Par Ord, hvordan det er med Dem, hudsk paa De har lovet mig, altid

at lade mig vide, naar De ikke var rask. Men jeg vil nu tænke mig at De flagrer omkring som en Sommerfugl, bringende Glæde, hvor De kommer, fra en Dronnings Taffel,3539) til den beskedneste Vraa, og i den Tanke er jeg meget glad, som Deres oprigtigste hengivne søsterlige

H. W.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost