Dato: 31. december 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Den 31 December 1857 Basnæs ved Skjelskjør.

Min trofaste Veninde!

Glædeligt Nytaar! naar De læser dette lille Brev er det nye Aar traadt op med alle de ubekjendte kommende Skikkelser og Tilskikkelser det brin­ger os, gid hvad der er os det Bedste, komme! Verden her kan være saa smuk, og det skal man see og fornemme! ­

Om et Par Dage er jeg i Byen,3531) da kunde jeg, som De har tilladt, bringe Dem det lille Brev til Bentley,3532) De lovede at give mig paa Engelsk, men da jeg allerede har det, lægger jeg det herindeni, men det har ikke hast før om en Ugestid; jeg har i Brevet nævnt Dem og et Forslag, synes De ikke om samme og ikke har Lyst at gaae ind der paa, da vil De være saa god at udelade det.

Jeg lider endnu stadig af Hovedpine siden jeg stødte mig i Tindingen, men man forsikkrer rundt om at det ikke har noget at betyde. - Moersomt finder jeg det ikke iaar her paa Landet og ligesaameget som jeg længtes efter at komme her længes jeg nu efter Byen igjen. Mit Sind har Perpen­dikelens Natur, naar det naaer til Høiere, vil det igjen til Venstre, og saa til Høiere igjen, men det er nu dets Liv og Leven. ­

Jeg glæder mig til at læse for Dem de to ny Eventyr: »fem Brødre« og »Egetræets sidste Drøm«, det første lader sig ypperligt illustrere, det sidste lader sig neppe hæfte i Billede paa Papiret?3533) - Hils Deres Søster og Svoger, hils Sønnerne, de som ere borte og ham som De har i Huset, Alle et glad lyksaligt Nytaar!

hjerteligst H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus