Dato: 22. december 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Nr. 406. Fra H. C. Andersen.

Basnæs ved Skjelskjør den 22 December 1857.

Min kjære trofaste Veninde!

I forgaars kom jeg her til, er i landlig Ro og Hyggelighed, Beltet vælter sine mørke Vande udenfor, men Græsset er grønt og naar Solen skinner er det som om vi vare i Marts og ikke i December. Jeg blev en heel Dag hos Ingemanns, der vare meget glade ved mine to sidste Eventyr.3515) Da jeg kom her til Basnæs fandt jeg Brev fra en tydsk Digter3516) der har skrevet en ny Roman: »Des Zweiflers Umkehr«, der gjennemfører ganske samme Ide, som i min: »at være eller ikke at være!« han skriver at han har fuldendt sin Bog før han havde seet min, som jo er meget rimeligt; han har sendt mig et Exemplar til Gjennemlæsning. Paa Nabo-Herregaardene her rundt om bliver Comedier og Baller »i denne kjære Juletid«,3517) jeg har betinget mig at maatte blive hjemme paa Basnæs, jeg holder ikke af disse Natte­reiser og føler mig mere vel ved at blive hvor jeg er; vi faae da ogsaa Dands og Juleglæde; igaar lavede jeg en Mængde Udklipninger og Klistrin­ger af Dukker til Juletræet, saa at De seer jeg ogsaa gjør Gavn. Dagene glide ellers i hinanden uden Begivenheder, ikke engang saa mange at de kunne udfylde et lille Brev. Har De seet det ny Portræt af mig, som nok i Dag er udkommet af Kornerup,3518) jeg synes det er smukt gjort og med stor Omhue, men lidt materielt. Folkekalenderen med min Flaskehals maa vel nu ogsaa være ude i Verden.3519) - Nu Tak af hele mit Hjerte for det gamle Aar, for hvert velgjørende Brev De har sendt mig, for al Deres Inderlighed og Godhed mod mig! gid et nyt Aar i Glæde og Sundhed maa oprulle for Dem! Hils saa inderlig og hjerteligt Deres kjære Søster, jeg tænker saa tidt paa hende og de tunge Dage, hun maa prøve! - Siig hendes Mand hvor inderlig jeg ønsker ham rask og glad! - Skriver De til Sønnerne, som ere borte, da hils fra mig. Jeg venter at i Julen kommer fra Dem selv et lille Brev her til mig paa Basnæs (ved Skjelskjør ). Før den anden Januar kom­mer jeg ikke til Kjøbenhavn, faaer altsaa ikke Dem at see før den 3die eller 4de. Og nu lev vel! endnu en Gang tak for det gamle Aar, Glæde og Sundhed i det nye!

Deres broderligtsindede H. C. Andersen.

Til Frøken Henriette Wulff.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter