Dato: 14. december 1857
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 405. Fra Henriette Wulff.

Mandag Morgen [ 14. 12. 1857?].

Dear friend!

Jeg vilde gjerne sende mit Brev afsted i Morgen Aften til Fr. Bremer til Rom, De vilde jo glæde hende med nogle Linier,3513) kunde jeg faae dem til den Tid var det dejligt.

Jeg haaber De har det godt i Dag. De saae saa herlig rask ud i Gaar at det var en Glæde.

I Dag flyve nu de hvide Fugle, det morer mig endnu at see dem svæve ned, som da jeg var et Barn. Holder De ogsaa af Sneevejer?3514)

»Flaskehalsen« giver mig en Deel at bestille; men det er besynderligt hvor alle de »Historier« og »Eventyr« taale at sees paa nøje, som man jo gjør naar de oversættes. Enhvær detail er saa fuldendt og betydningsfuld, saa afrundet, at jeg er kommet til at beundre dem fra en ny Side!

God Morgen, kjære Ven. Don't forget the letter.

Yours H. Wulff.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost