Dato: 10. december 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 10 December 1857.

Kjære Ven!

Længe har jeg ikke hørt fra Dem, dog at De og Deres Kone venligt tænke paa mig veed jeg; det har ellers ret i de sidste Dage været mig en bitterlig, ærgerlig Tid: Theaterdirecteuren Christensen havde bedet mig at skrive en Prolog til at aabne Scenen med, jeg ønskede at Wiehe eller Holst sagde den, da man aldeles ikke kan stole paa Nielsens Hukommelse, men der blev lovet og forsikkret mig, at da der var saa god Tid til lære det Skrevne kunde jeg være rolig; jeg gjorde opmærksom paa at Hr N. var ikke Operaen og Balletten god, det Uheld kunde indtræffe at han glemte netop hvad jeg havde skrevet om disse, man beroligede mig og Aftenen kom. Neppe er nogen Digter blevet værre behandlet fra Scenen end jeg. Nielsen vendte og dreiede Ordene, og udelod aldeles hele tretten Stropher; det var en Qval for mig at høre paa, Alt om Opera og Ballet, ligesom de gode Ønsker for den ny Scene ud lod han og radbrækkede det Øvrige. Jeg gik oprørt Hjem og havde en bitterlig Aften i min Eensomhed. Directeur Christensen beklagede meget hvad der var skeet og ærgrede sig, nu lod jeg Prologen trykke i Dagbladet, som den var givet til Fremsigelse. Opad Dagen kom Høedt og sagde at Nielsen kun havde glemt fire Linier, det Øvrige var udeladt med Directeurens Tilladelse; der blev fra flere Sider sagt det samme, at ved Fremsigelsen var i Manuskriptet udstreget Alt om Opera og Ballet og N, sagde det var tilladt ham af Directeuren; denne Doppelthed irriterede mig skrækkeligt, jeg blev aldeles nerveus syg og gik nu igaar til Directeuren og spurgte om han havde givet en saadan Tilladelse og denne benægtede det paa det bestemteste, sagde at Nielsen havde forlangt Udeladelser men at der var sagt Nei dertil. Altsaa har han gjort det paa egen Haand. I Bladene paa Dagbladet og Fædrelandet nær, roses Nielsens Fremsigelse og jeg dadles, min Prolog gjorte intet Indtryk, var mindre heldig & - og dette skrives af Mennesker der hørte dette Jadskeri og om de ikke kunde vide at han sprang en tredie Deel over, dog maatte forstaae hvor ravgalt, meningsløst der blev opdisket med. Jeg er imidlertid glad ved, at den af Alle saa tidt angrebne ny Theaterdirecteur, dog ikke, som N: siger er den der har Skylden og jeg er nu selv kommet ud over det og i mit gamle Humeur, uagtet der ligger noget Bitterligt i, at jeg der har lidt U ret faaer Dadel af et Par Blade for Prologen, den de ikke har hørt og N, roses, der bar sig reent galt ad. - Dog nok om det! - Nu flyver jeg sidst i næste Uge til Basnæs og bliver i Julen der. Jeg tænker paa at gaae med et Middagstog til Sorø og hvis De og Deres Kone ikke har andre Fremmede, ville [De jo nok], som altid, venligt modtage mig og beholde mig en heel Dag over; altsaa at jeg f Ex kommer næste Fredag (den l8de) med Middagstoget og bliver, Løverdag, indtil Morgentoget om Søndagen kommer fra Kjøbenhavn, jeg er da to hele Aftener hos Dem og kan tale lidt og høre ret hvorledes De begge leve. To nye Eventyr - og gode ere de - bringer jeg med.

Nu Lev hjertelig vel! Deres hengivne

H.C Andersen

E.S Grundtvig skal jo nu have Bryllup tredie Gang!

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Kjøbenhavn den 10 December 1857.

Kjære Ven!

Længe har jeg ikke hørt fra Dem, dog at De og Deres Kone venligt tænke paa mig veed jeg; det har ellers ret i de sidste Dage været mig en bitterlig, ærgerlig Tid: Theaterdirecteuren Christensen havde bedet mig at skrive en Prolog til at aabne Scenen med, jeg ønskede at Wiehe eller Holst sagde den, da man aldeles ikke kan stole paa Nielsens Hukommelse, men der blev lovet og forsikkret mig, at da der var saa god Tid til lære det Skrevne kunde jeg være rolig; jeg gjorde opmærksom paa at Hr N. var ikke Operaen og Balletten god, det Uheld kunde indtræffe at han glemte netop hvad jeg havde skrevet om disse, man beroligede mig og Aftenen kom. Neppe er nogen Digter / blevet værre behandlet fra Scenen end jeg. Nielsen vendte og dreiede Ordene, og udelod aldeles hele tretten Stropher; det var en Qval for mig at høre paa, Alt om Opera og Ballet, ligesom de gode Ønsker for den ny Scene udlod han og radbrækkede det Øvrige. Jeg gik oprørt Hjem og havde en bitterlig Aften i min Eensomhed. Directeur Christensen beklagede meget hvad der var skeet og ærgrede sig, nu lod jeg Prologen trykke i Dagbladet, som den var givet til Fremsigelse. Opad Dagen kom Høedt og sagde at Nielsen kun havde glemt fire Linier, det Øvrige var udeladt med Directeurens Tilladelse; der blev fra flere Sider sagt det samme, at ved Fremsigelsen var i Manuskriptet udstreget Alt om Opera og Ballet og N, sagde det var tilladt ham af Directeuren; denne Doppelthed irriterede mig skrækkeligt, jeg blev aldeles nerveus syg og gik nu igaar til Directeuren og spurgte om han havde givet en saadan Tilladelse og denne benægtede / det paa det bestemteste, sagde at Nielsen havde forlangt Udeladelser men at der var sagt Nei der til. Altsaa har han gjort det paa egen Haand. I Bladene paa Dagbladet og Fædrelandet nær, roses Nielsens Fremsigelse og jeg dadles, min Prolog gjorte intet Indtryk, var mindre heldig & - og dette skrives af Mennesker der hørte dette Jadskeri og om de ikke kunde vide at han sprang en tredie Deel over, dog maatte forstaae hvor ravgalt, meningsløst der blev opdisket med. Jeg er imidlertid glad ved, at den af Alle saa tidt angrebne ny Theaterdirecteur, dog ikke, som N: siger er den der har Skylden og jeg er nu selv kommet ud over det og i mit gamle Humeur, uagtet der ligger noget Bitterligt i, at jeg der har lidt Uret faaer Dadel af et Par Blade for Prologen, den de ikke har hørt og N, roses, der bar sig reent galt ad. - Dog nok om det! - Nu flyver jeg sidst i næste Uge til Basnæs og bliver i Julen / der. Jeg tænker paa at gaae med et Middagstog til Sorø og hvis De og Deres Kone ikke har andre Fremmede, ville, som altid, venligt modtage mig og beholde mig en heel Dag over; altsaa at jeg f Ex kommer næste Fredag (den l8de) med Middagstoget og bliver, Løverdag, indtil Morgentoget om Søndagen kommer fra Kjøbenhavn, jeg er da to hele Aftener hos Dem og kan tale lidt og høre ret hvorledes De begge leve. To nye Eventyr - og gode ere de - bringer jeg med.

Nu Lev hjertelig vel! Deres hengivne

H.C Andersen

E.S

Grundtvig skal jo nu have Bryllup tredie Gang!

Til [Etats rettet til:] Konferenstraad B. S. Ingemann

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 461-64)