Dato: 6. januar 1835
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

Til Jonas Collin. Den 6te Januar 1835

Min kjære eiegode Fader! ­

De veed nok jeg regner mig med til Børnene, De har selv givet mig Grund dertil! som de bringer jeg min kjærlige Hilsen, gid vi ret længe beholde Dem sund og munter og vær uforandret mod mig, som De altid har været ! -Jeg vilde bringe Dem Noget i Dag, der kunde sige Dem mit søn­ligt taknemlige Sindelag, men det jeg havde bestemt kan jeg ikke faae; ikke engang i denne Maaned; jeg kan altsaa kun bringe min Morgen­Hilsen, i Februar lidt mere, men det er kun saare lidet!

- Deres sønligt hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter