Dato: 29. oktober 1857
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 404. Fra Henriette Wulff.

d 29 Oct: 57.

Det var nu atter et lidet Stød, af dem Verden giver, ikke at være hjem­me igaar, da De var her, og dobbelt, fordi jeg i Grunden kunde have en lille Ahnelse derom; dog vist turde jeg jo ikke vente det, og derfor maatte jeg afsted til Middag til en Familiefest hos min gamle Tante, Admiralinde Wulff,3510) jeg gaaer jo ellers saa comisk sjelden ud, at det er aldeles i mod alle mine »principer« at være ude en Onsdag , naar jeg veed Deres Van­dring gaaer ad denne ellers saa ubefærdede Vej.

At jeg længes inderlig efter at vide, hvordan De har det, kjære Ven, behøver jeg ikke at sige, jeg synes det [er] en Evighed siden, jeg saae Dem! Jeg har tænkt meget paa »Flaskehalsen« siden jeg hørte den; det er igjen af de »ægte«! De har vel uendelig travlt i denne Tid - som altid ­og det er i Grunden godt, saa gaaer Tiden allerbedst. ­

Har De seet Torben Bille fra Amerika? Han er kommet hertil, før han gaaer til sin ny Post i Haag.3512) Ogsaa ham gik jeg glip af i Gaar at see, da han besøgte mig; og jeg holder saa rigtig godt af ham, for alt Godt!

Good morning, dear friend, pas godt paa Dem selv, og gaae ikke for meget ud i dette fugtige Vejer; denne tilsyneladende højst u egoistiske Formaning maae De dog ikke lade gaae ud over mig, men nok komme til

Yours affectionately H: Wulff.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost