Dato: 20. november 1834
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

83. Til E. Collin.

Kjøbenhavn den 20 Nov 1834.

Kjære Ven!

De behagede at sige at jeg i Dag skulde rykke Dem i Ærmet om at gaae til Reitzel! Glem det ikke! Gjør det af i Dag, som De vil; kun at det bliver afgjort. Det er saa kjedeligt med det Penge-Vrøvl! Jeg er tilfreds, kun at vi faae Ende paa det! – See saa! nu om noget Andet. Om Aftenen bliver jeg føelsom; iaftes skrev jeg igjen et Vers til Dem, som De ikke faaer. Troe nu slet ikke, det er den gamle Føelsomhed, nei, det er, som min neapoli­tanske Signora siger, at Hjertet151 længes efter noget udenfor, og saa har jeg en idealsk Eduard, en meget elskværdig Ven, ham strækker jeg da Ar­mene imøde, Dem er det slet ikke, De har altfor mange Feil, Skyggesider og Kjældermænd til at jeg kan drømme om Dem. – Vi have da heller ikke talt hjerteligt og fornuftigt sammen en eneste Gang siden jeg kom hjem, men det kommer altsammen af den fordømte Spillelyst. – Kan da ingen gjøre Dem mat?–Mundtligt mere. God Morgen!

Deres formelle Ven

H. C. Andersen.

[En Efterskrift er fraklippet ].

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Edvard og Henriette Collin