Dato: 20. oktober 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 20 Oktober 1857 Kjære Fru Scavenius!

Iaftes henimod sex kom jeg da her til Byen og jeg kunde ikke have valgt en mere uhyggelig Dag, det er ntop i Dag Fløttedag og allerede igaar laae Gaderne saa belemrede med Skarndynger at det var en gruelig Indtrædelse, i Dag er det næsten ikke mueligt at bevæge sig gjennem Byen og her er en Luft saa forpestet, saa at det forekommer mig utænkeligt at der ikke de første Dage herefter spørges mange Cholera-Tilfælde, her er ganske væmmeligt. Nu er jeg imidlertid eengang lige midt i det, maa tage hvad der følger paa, der er ikke noget at sige og saa har jeg aldeles ingen Frygt; i den Henseende er jeg en forunderlig natur, min Phantasi kan løbe af med mig, den er i Skræk og Glæde større end Virkeligheden giver Tingen selv. Et Brev til mig fra Fru Serre Brevlaae paa mit Bord idet jeg kom, det var fire Uger gammelt og sagde at hun slet ikke havde hørt fra mig siden jeg forlod hende og jeg har skrevet to Gange, seneste fra Sorø, det er mig ret kjedeligt og jeg begriber ikke at min ellers fornuftige Veninde ikke har sendt det til Basnæs, hun undskylder sig med at hun ventede mgi hver Dag, ikke tænkte sig at det vilde drage saa længe ud. Det er ogsaa en meget lang Tid, hele tre Uger har De været saa venlig at beholde mig og naar jeg ret tænker over mig selv, min hele sygelige Natur der, og hvor mageløs hjertensgod deres Naade har været mod mig, saa bliver jeg dybt bevæget! - De kan tro jeg ret har lært at skatte Dem og see hvor meget sand Venskab De har for mmig! Gud gjengælde dem det paa deres Børn! Otto var velsignet, Luzia saa elskelig, og hvor opmærksom og god viiste sig ikke noksom Miss Dunlup, bring hende, ligesom den fortræffelige Frøken Schumacher, min Tak og Hilsen. Her. Ferslev behagede mig særdeles meget, bring ham hin venlige Hilsen. I Dag skriver jeg kun dette par Ord og glæder mig til, om Gud vil, at vi sees førstkommende Mandag. Det er jo ganske overordentligt slemt at Fru Heiberg forlader Theatret, det kan aldeles ikke oprettes igjen, i det mindste i vor Levetid. Lev hjerteligt vel! Deres Naades taknemlig hengivne H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus