Dato: 18. oktober 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjelskør den 18 October 1857.

Min trofaste Veninde!

Ja, endnu er jeg paa Basnæs, det er Søndag og De seer mig ikke, som jeg havde tænkt! igaar stod min Kuffert pakket, Bouquetter jeg vilde bringe hjem, laae paa mit Bord, men saa blev Maven lidt daarlig og da vi endnu have Choleraen her i Omegnen, vilde man ikke at jeg, mindre rask, tog bort; Vognen skulde som i Dag skaffe mig til Sorø; jeg er nu ganske rask, men nu komme de og sige at her er Høstgilde, at Kusken bli­ver ganske forstemt skal han afsted med mig, jeg nødes til at være ædel­modig, og bestemme Afreisen til imorgen Mandag, kommer jeg saa kun afsted, for det lader rigtig nok, som om jeg ikke skulde herfra.3503) Jeg læn­ges ganske betydelig efter Byen, og der haaber jeg da nu at være Mandag ­Aften eller Tirsdag Middag.3504) - De seer mig altsaa ikke før Tirsdag eller Onsdag. - I Dag have vi aldeles Efteraar, det blæser en Storm saa at Søen vender det Hvide opad. Critikken i Maanedsskriftet3505) har jeg læst, den første og større Halvdeel kan jeg da slet ikke være glad ved,3506) den sidste er jo meget øm!3507) - Jeg har imidlertid tabt Lysten til at skrive min ny Roman3508) der begyndte at spire frem, det er mageligst og behageligst Ingen­ting at gjøre. At De ikke tager til Italien i Vinter, synes jeg er godt, De vilde der have følt Dem alfor ene, jeg troer gjennem Breve vil Italien bringe Dem sin bedste Duft. - Jeg elsker saa høit Italien at jeg har nogen Angest ved at komme der, thi jeg veed jeg kommer der ikke nu med det Ungdoms Sind, hvormed jeg levede der de Gange jeg tidligere var her. Siig til Deres Søster at jeg ret glæder mig til at see hende og haaber at finde hendes Mand glad og i Bedring, Vinter-Luften troer [jeg]3509) just er ham god. Seer De Ha[uchs] da hils dem hjerteligst,

Deres trofast hengivne H. C. Andersen.

Til Frøken H. Wulff.

[Udskrift ]

Til Frøken Henriette Wulff

Adresse: Conferentsraad Kock Ny Kongensgade i Kjøbenhavn.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus