Dato: 20. september 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

294 Til E. Collin.

Sorø den 20 Sept: 1857.

Kjære Ven!

Lidt maa jeg dog tale med Dem, og det kan nu ikke anderledes skee end ved at skrive! det er ret som om jeg laae i Qvarantaine og det med Hospitals Tanker. Her er slet ikke rart i det af Skovene omsluttede Sorø, og lige udenfor Ingemanns Have har vi hele Academiets Cloak, der stinker væmmeligt. I denne Morgen kom ganske uventet Vogn fra Fru Scavenius om jeg vilde strax tage ned til Basnæs, da blev hun hjemme, ellers reiste hun i morgen til Kongsdal og vilde da næste Løverdag afhente mig, det kom lidt hovedkuls og jeg valgte da at blive her i Sorø endnu næste Uge, vil De underrette Familien derom, hvad Breve til mig angaae, maaskee kan jeg ogsaa før den Tid faae Besked om at jeg ligesaa godt kan tage til Kjøbenhavn, det min Lyst meest staaer til. Jeg er endnu stærk forkjølet, har det egentligt slet ikke godt!–Hils Deres Kone og Børn, hils alle Kjære og glæd mig i Ugens Løb med et Par Ord!

Deres trofast hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost