Dato: 15. september 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Roeskilde hos Dom-Provst Ortved 15 Sept 1857.

Min kjære søsterlige Veninde!

Det var saa bitterligt igaar at sige Lev-vel og Deres Søster fik jeg ikke at see! hvorledes har De det? Jeg er her i Roeskilde hos Dom-Provst Ort­ved,3467) hvem jeg tilfældigt traf i samme Vogn hvori jeg kjørte herud; her har jeg sovet vel og bliver her til Torsdag-Formiddag,3468) da reiser jeg ud til Sorø. Lad mig dog imorgen høre lidt fra Dem og veed De Noget om Fru Ørsteds Befindende da siig mig det. Jeg skriver i Dag kun dette Par Ord, mit Sind er tungt, forkjølet er jeg, inderlig længes jeg efter bedre Dage inde i Byen og at samles der med de Kjære! Gud styrke og velsigne Dem.

Broderligst H. C. Andersen.

Til Frøken Henriette Wulff.

[Udskrift ] Til Frøken Henriette Wulff

Adresse Conferentsraad Kock

Ny Kongensgade i Kjøbenhavn.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus