Dato: 3. august 1857
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

324. Fra Jonas Collin. [3/8 1857]

Kiære Andersen

medfølgende Brev har gjort en lang Omvei - til Kiøbenhavn, Holbek, tilbage til Kbh - jeg faaer det i Dag og sender det strax.

Ingeborg har længe liidt af Hovedpine ellers havde hun skrevet til Dem.

Sønnerne Drewsen befinde sig vel. Adolph ogsaa[.]

Gottliebs ere i Jylland, Edvard er lykkelig og munter kommet tilbage fra Tydskland[.] Jette er endnu paa Føhr. Jonas i Holsteen.

Theodor har i nogle Dage været hos Grev Lerche ved Holbek, Linds befinde sig vel [,] i Dag er det Louises Fødselsdag; den feires hos Drewsens i Amaliegaden.

Lev vel!

kiærligst hengivne

Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost