Dato: 25. juli 1857
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 384. Fra Henriette Wulff.

Kjøbenhavn d 25 July 57.

Min kjære gode Andersen!

Jeg haaber De alt i Gaar er kommet til Dresden, og har fundet der mit Brev; men alt i Dag maa jeg skrive Dem et Par Ord med denne Anmel­delse i »Dagbladet« af Deres Bog,3395) der kom denne Morgenstund, det vil jo interessere Dem, og jeg vil ikke spilde et Øjeblik. Hvorledes mon De er tilfreds med den? Den er skrevet med stor Agtelse og Kjærlighed. Gid jeg nu vidste hvorledes De har overstaaet Rejsen fra Paris til Dresden; Var­men haaber jeg ikke har generet Dem, her har det været en ordentlig Kulde efter et ualmindeligt stærkt Tordenvejer3396) for nogle Dage; et Uvejer der har slaaet ned paa utallige Steder over hele Landet, og anrettet megen ødelæggelse, især ved at afbrænde Gaarde, hvor Lynilden slog ned; her i Byen slog den ned i Nyboder, det lave fredelige Nyboder ; saa man seer den ikke udeluggende søger de » høje Stæder« ! - Her blev jeg afbrudt af et Besøg af Lessøe og hans unge Hustro; hun er nydelig og elskværdig; det med hendes Blindhed, er aldeles overdrevet, hun seer paa Billeder og Sligt, ligesom vi Andre. Hun gjør et højst behageligt Intryk! De hilse Begge hjerteligst! ­

I Gaar havde jeg et langt Brev fra Miss Bentley, hun er yderst tjenst­villig og gjør sig megen Umage for at arrangere Alt paa det Bedste for mig i Hastings, saa jeg tænker det bliver Enden paa det, at jeg tager der­over. Hun vil gjøre Alt for:

» Mr Andersen's friends ! « Naar den endelige Beslutning er taget, fortæller jeg Dem jo det hele arrangement. De har vel skrevet til Dickens siden De forlod ham, og nu gandske med Deres egen Engelsk?3397 Det mageløse Menneske, det er rigtignok en Ven, De har Glæde af; De kan tænke at jeg har en heel Ladning af Spørgsmaal om ham at gjøre, men for det Første vil jeg ikke plage Dem; nu

vil jeg først vide Dem ret rolig og stille i Sindet, paa Maxen. Hvor vil jeg blive glad, veed at see Dem have gjenvundet den Ligevægt, som Adskjellelsen fra Dickens » Kritiken « - Heden etc: etc. havde for nogle Øjeblikke forstyrret;

- Vær nu ret rolig paa eet Sted, kjæreste Andersen, plej Dem selv, og Andre be­høver man vist ikke at bede derom. Læs noget Engelsk, nu i landlig Roe, og ikke Tydsk - do - Dear! I dette Øjeblik tør jeg ikke skrive meer, det maa afsted til Dem; snart hører De igjen fra mig. De allervenligste Hilsner fra Alle jeg taler med ; - af Deres tro Søster Jette omfavnes De i Tankerne.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost