Dato: 24. juni 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Wilhelm Frimann Koren
Sprog: dansk.

Gads Hill Place near Rochester Kent i England.

Min kjære unge Ven!

I England, hvor jeg er i Besøg hos Charles Dickens, modtog jeg imorges Deres hjertelige Brev, der fra Kjøbenhavn er sendt mig af Excellencen Collin, som De kjender af "Mit Livs Eventyr"; jeg skriver strax i Dag, for at De &Snart skal vide, hvormeget Deres aabne Udtalelse af det varme Hjerte, De har for mig, er forstaaet og oprigtigt gjengjældt! Jeg vil glæde mig ved, at De i Deres kommende Aar vil bevare for mig, som Digter, noget af den samme ungdommelige gode Følelse, og lever jeg, sees vi vist; nævn mig da Deres Navn, ræk mig Haanden, og vi ere ikke fremmede for hinanden.

De kjender vel Dickens Værker, den Digter, jeg af de nulevende skatter meest; hos ham, som sagt, er det, jeg er i Besøg, har allerede været her i to Uger og De kan tænke Dem, hvilken deilig Tid det er for mig. Tag alt det Hjerteligste, Livligste og Kloge ud af Dickens Værker, skab Dem deraf en Mand og De har hans tro Portræt. Hele Familien er saa elskelig, Stedet selv et af de smukkeste i England. Tag frem Shakespeares Henrik IV første Del, i anden Scene (første Akt) omtales Stedet, der har sin Berømmelse ved, at det omtales af Falstaf, han og Kong Henrik er afmalt her paa Værtshus-Skildtet; fra min Vindu har jeg den deiligste Udsigt over Themsen, og oppe fra Høien ser jeg Nordsøen. De vil paa Kortet finde Stedet omtrent midtveis, mellem Gravesend og Rochester i den nordlige Del af Kent. To prægtige libanonske Cedertræer gror udenfor den smukke Villa, Laurbærhække rundt om og den aabne Landevei, den garnle Kjørevei mellem London og Dover, gaar tæt forbi. - Forleden Dag besøgte jeg for første Gang Chrystalpaladset, det er som en Fee-Stad, med Gader af Glas, sjældne Træer og Blomster; røde og blaa Lothus voxe i en stor Kanal, der har sit Basin i hvidt Marmor; det var Händels Musik-Fest, "Messias" blev givet af 2000 Sangere, der var over 12,000 Tilhørere; Chorene havde en utrolig Kraft. Udenfor sprang Vandene, vist over hundrede Fontainer, det var at se som man maa tænke sig Undines Have. Jeg foretrækker at blive her paa Landet hos Dickens for det at tumle mig i Londons store Selskabsliv; herude er saa landligt smukt, Luften saa opfyldt af Duft fra Hø, Hyldetræ og æbleduftende vilde Roser. - Jeg har i Theatret seet den berømte tragiske Skuespillerinde Signora Ristori, men foretrækker dog Rachel; i næste Uge skal jeg se Shakespeares "Stormen", hvori Sceneriet skal være ganske udmærket. -

Dette lille Brev lægger jeg inden i et til en af mine Venner i Kjøbenhavn og derfra vil det snart komme til Dem; jeg er, om Gud vil, tilbage i Danmark sidst i August; det skal glæde mig da at finde et Brev fra Dem, hvoraf Jeg kan vide, at De har modtaget dette; De kan bedst adressere det under mit Navn til "Excellencen Geheimeraad Collin, Amaliegade i Kjøbenhavn," han vil da sende mig det. Og nu lev vel og glad min unge Ven! Hold fast paa Gud i Sorg og Glæde, gjør altid det Bedste, hvad De kan, og Livet er smukt og velsignet. Min sidste Bog: "At være eller ikke være", er vel ikke endnu naaet til Dem, i den vil De se en ny Livshistorie, følt om ikke oplevet. Har jeg Venner eller Veninder i Deres Kreds, da hils dem!

Hjerteligst

H. C. Andersen

TIl WIlhelm Frimann Koren

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter