Dato: 21. juni 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Helene Balling, f. Næboe
Sprog: dansk.

Gads Hill near S [ t] rood, Kent. den 21. Juni 1857.

Kjære Fru Balling!

Allerede i Torsdags otte Dage kam jeg her til Dickens Landsted hvar jeg paa det hjerteligste blev modtaget af ham og hele Familien; her er den herligste Udsigt ned over Themsen med alle dens Skibe og saa landligt, med blomstrende vilde Roser, Hø-Marker og Hyldebuske. Jeg var netop i Chrystal-Paladset, det er som en Tryllestad, hvis Gader er Glas, Blomster og Natuur, en heel Marmar-Kanal med Lothus-Blomster, blaae ag røde, uden for sprang Fontainerne, flere hundrede, det er sam i Undines Tryllerige; og her til kom at det var Händels Musikfest, Messias blev godt udført af 2000 Sangere, det var mageløst starartet, over 12000 Tilhørere havde indfundet sig og hver Billet kostede i danske Penge 20 Rdlr; om Aftenen var jeg i Theatret og saae den berømte italienske Skuespillerinde Ristori i Tragedien Camma, hun var mærkværdig, men hele hendes Spil over al Grændse vi ere vante til at see. En berømt Skribent Jerrold, en Ven af Dickens, er død ag for hans Enke vil blive givet et Par dramatiske Forestillinger, udført af Engelands største Digtere ag flere fornemme Damer, der kommer de fornemste Tilskuere, selv Dronningen; jeg glæder mig meget over at jeg er indbudt der af Dickens. Der var saa meget at fortælle, dog Tiden slaaer ikke til i Dag, men De skulle dag vide lidt am mig. Bang has Hambro har jeg talt med, han kommer jo snart til Danmark far at bo. der. Indbydelser har jeg i det uendelige, men jeg bliver helst hvor jeg er og forlader næppe Dickens endnu før om 14 Dage. Glæder De mig med Brev, da send det helst til det danske Gesandtskab i London og hører De hjemme noget godt om min nye Bog saa fortæl mig det. Dorph er jo ikke længere Theaterdirecteur, hører jeg, ellers veed jeg Intet hjemmefra. Hils hjerteligst Deres Moder og Søster og glem ikke Deres hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost

Gads Hill near S [ t] rood, Kent. den 21. Juni 1857.

Kjære Fru Balling!

Allerede i Torsdags otte Dage kam jeg her til Dickens Landsted hvar jeg paa det hjerteligste blev modtaget af ham og hele Familien; her er den herligste Udsigt ned over Themsen med alle dens Skibe og saa landligt, med blomstrende vilde Roser, Hø-Marker og Hyldebuske. Jeg var netop i Chrystal-Paladset, det er som en Tryllestad, hvis Gader er Glas, Blomster og Natuur, en heel Marmar-Kanal med Lothus-Blomster, blaae ag røde, uden for sprang Fontainerne, flere hundrede, det er sam i Undines Tryllerige; og her til kom at det var Händels Musikfest, Messias blev godt udført af 2000 Sangere, det var mageløst starartet, over 12000 Tilhørere havde indfundet sig og hver Billet kostede i danske Penge 20 Rdlr; om Aftenen var jeg i Theatret og saae den berømte italienske Skuespillerinde Ristori i Tragedien Camma, hun var mærkværdig, men hele hendes Spil over al Grændse vi ere vante til at see. En berømt Skribent Jerrold, en Ven af Dickens, er død ag for hans Enke vil blive givet et Par dramatiske Forestillinger, udført af Engelands største Digtere ag flere fornemme Damer, der kommer de fornemste Tilskuere, selv Dronningen; jeg glæder mig meget over at jeg er indbudt der af Dickens. Der var saa meget at fortælle, dog Tiden slaaer ikke til i Dag, men De skulle dag vide lidt am mig. Bang has Hambro har jeg talt med, han kommer jo snart til Danmark far at bo. der. Indbydelser har jeg i det uendelige, men jeg bliver helst hvor jeg er og forlader næppe Dickens endnu før om 14 Dage. Glæder De mig med Brev, da send det helst til det danske Gesandtskab i London og hører De hjemme noget godt om min nye Bog saa fortæl mig det. Dorph er jo ikke længere Theaterdirecteur, hører jeg, ellers veed jeg Intet hjemmefra. Hils hjerteligst Deres Moder og Søster og glem ikke Deres hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Frederiksberg Biblioteks H. C. Andersen Registrant