Dato: 16. juni 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Anne S Bushby
Sprog: dansk, engelsk.

Davistock-house 15 [:J: 16.] Juni 1857.

Kjære Fru Bushby!

Dette Brev skriver jeg paa Dansk, jeg veed jo at De forstaaer det bedre end om jeg skrev Engelsk. Da jeg imorges var hos Dem sagde Tjeneren at De var paa Landet og kom ikke hjem i to Maaneder, det overraskede og glædede mig derfor ved at modtage i dette Moment Brev fra Dem; men desværre kan jeg ikke modtage Indbydelsen til Løverdag, ja ikke engang / gaae med til den bothaniske Have, idet jeg imorgen Formiddag, efter Aftale, tager igjen ud til Dickens paa Landet, der er ogsaa mit Tøi og jeg har kun af dette saameget med som jeg behøver disse to Dage i London; rimeligviis kommer jeg sidst i næste Uge igjen til Byen, saa snart jeg kommer er mit første Besøg hos Dem! Tak for de glædelige Ord De siger mig om min ny Bog, Tak for al Deres Godhed og Interesse for mig!

Igaar var jeg ved Concerten i Glaspaladset, og / om Aftenen hørte jeg Ristori, denne Aften tilbringer jeg hos Miss: eller Lady, jeg ved ikke ret - Coutt, en excellent Dame jeg har lært at kjende paa Landet hos Dickens, hun boer i Piccadilly og skal være meget riig, dog meest tiltaler mig hendes hjertelige Væsen, hun synes en ædel, fortræffelig Person.

Lev vel

Deres inderlig hengivne

H. C. Andersen.

E.S.

I største hast, da Vognen holder for Døren.

Til Miss: Bushby. /

[vedlagt tegning af H.C. Andersen - bagpå - med Dickens' håndskrift:]

My dear Mende ... letter of Hans Christian Andersen, the Danish Poet. - ]

Tekst fra: Solveig Brunholm (lp 213, billed 6556-60)