Dato: 11. juni 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Higham, Kent 11 Juni 1857.

Kjære Fru Scavenius !

Mit Sind var saa forunderligt nedtrykt da jeg denne Gang forlod Danmark, jeg trængte egentligt til at kunne eensom sidde i en Vogn, rullet ind i mig selv, og derfor var jeg vistnok saa lidt livlig talende, ja, jeg maa vel tilstaae det, saa lidt "elskværdig", da De med en Deel af Huus-Kredsen var saa deeltagende at følge mig til Korsør, dog jeg er rolig for at De ikke vil være vred paa mig far denne ikke skjulte Stemning, og jeg ønsker at den maa være forstaaet og baaret over med af de Andre, som den er af Dem. Dette Humeur har imidlertid fulgt mig til Achen, det var desuden saa varmt, at jeg legemlig leed, Dg kunne ikke gjøre saa lange Jernbanefarter som jeg vilde; deri næste Morgen da jeg kom til Kiel gik jeg strax videre, men naaede ikke Hanover, derimod den lille kjedelige, ikke rare By Uelzen, næste Dag gik jeg til Hann[over], derpaa til Køln, saa til Achen og Brüssel, altid kun overnattet, i gaar kom jeg til Calais hvor jeg som en Hilsen fra Hjemmet, fik det første Brev ude fra, det De har været saa venlig at sende efter mig, det var fra Fru Drevsen paa Silkeborg. I Nat Klokken to maatte jeg op og ombord, hvor jeg snart blev syg, men / var derpaa i Dover før Klokken fem, foer saa snarest til London og uden at blive der gik jeg strax videre paa Nord-Kent Banen her til Higham, en meget lille Station, med tre, fire Huse kun, men mit Brev var naaet Dickens, en Mand stod paa Udkig efter mig og i en halv Times Tid naaede jeg fra Higham her hen til Dickens Huus, en ganske deilig Villa, ikke stor, men med al comfort, med deilige Græsplainer, Laurbærtræer og Blomster; fra mit Vindue kan jeg see ned mod Temsen der vrimler med Fartøier, Kukkeren hører jeg et [i et] væk raabe sit "Leve!" her er meget landligt og temmelig eensomt. Jeg blev modtaget saa hjerteligt af Dickens og hans Kone; Jeg finder hende denne Gang endogsaa meget smuk, det er underligt det Indtryk gjorde hun slet ikke sidst, de to Døttres Navne er Mary og Kate, her er fire Sønner hjemme og to studere i Bologne, rigt og smagfuldt synes Alt her i Huset og den hele Kreds gjør et hjemlig godt Indtryk, Dickens forstaaer jeg bedst naar han taler og altid veed han at finde min Tanke naar Ordene mangle mig, han paastaaer at jeg snart skal tale Engelsk fuldkomment, kan jeg bare naae det halvt! - Det er ellers meget koldt Veir, / jeg fryser, dog det er vel for en Deel Reisen i den meget tidlige Morgen, eller rettere Nat der er Skyld heri. - Dette Brev skrives den første Dag jeg er her, men før imorgen kommer det ikke afsted, vi boe langt fra en Post-Station og da jeg troer at det derfra lettere finder til Danmark end at lægges indeni et til Kjøbenhavn, gjør det denne Omvei. Paa Mandag gives i London en af de største Concerter, som der er givne, det skal være vanskeligt at faae Billet, men jeg er alt indbuden med Fru Dickens og skal om Aftenen i Theatret see Ristori. Naar jeg ellers kommer til London for at blive der, er ikke bestemt, jeg vil helst være paa Landet, undgaae Byen og de store Selskaber derinde; glæder De mig med Brev medens jeg er i England da vil De sætte under mit Navn

"to the care of Carles Dickens

Gad’S Hill Place

Higham

by Rochester

Kent,

England.

Og nu lev hjertelig vel! Hils Luzia og Otto, ligesom ogsaa Frøknerne Schumacher, Lützau, Dounloup og Brandes, og tænk venlig paa Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen.

Deres Naade

Fru Scavenius paa Basnæs.

[udskrift:] Til Fru Scavenius født Comtesse Moltke paa Basnæs ved Skjelskjør.

Tekst fra: Solveig Brunholm (lp 212, billed 6552-55)