Dato: 3. juni 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

317. Til Jonas Collin. Basnæs ved Skjelskjør den 3 Juni 1857.

Min trofaste faderlige Ven!

Tak for det tilsendte Pas, jeg fik det iaftes og tænker paa, efter den tid­ligere Bestemmelse, at reise her fra til Udlandet imorgen Torsdag, men dersom ikke den stærke.Blæst lægger sig, gaaer jeg ikke imorgen Aften med Dampskibet fra Korsør til Kiel, men, vil Gud, allerede imorgen For­middag med Dampskib til Flensborg, det er en lille Omvei, men jeg er da i mere smuult Vande, og slipper for at være Natten tilsøes, hvor der nok ikke godt er sørget for Een. - Gid jeg ved min Hjemkomst maa finde Dem og alle Kjære friske og glade, det er mit Ønske i det jeg flyver ud. Komme Breve til mig, som De troer bør sendes, da bliver det bedst, ind­til videre at de gaae til Calais i Frankerige poste restante;& senere skal jeg opgive Adresse for Engeland, hvor jeg tænker at indtræffe den 10de eller 12te Juni. ­

Fra Ingemann har jeg, ligesom fra gamle Fru Thomsen, de hjerteligste Hilsener. Jeg talte i Sorø med Martensen, Biskoppen, han var der paa Visitats.

Der, som her paa Basnæs, er meget koldt, jeg maa gaae med tyk Overfrakke og fornemmer dog Kulden.

Hils Deres Børn og Børnebørn; snart, naar jeg har lidt mere at mælde skriver jeg til Dem eller Een og Anden i Kredsen.

Deres sønlig hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter