Dato: 21. maj 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 21 Mai 1857 Kjære Fru Scavenius! Et Par Dage her jeg været ude paa Sorgenfri hos Hendes Majestæt Enkedronning, læst for hende Romanen, som ret syntes at tiltale hende; det var en smuk Tid, Skoven sprang ud, Alt var saa vaarligt; jeg kom ind igaar Middags og har nu netop faaet fra Boghandelren Bogen, som jeg tillader mig at sende ihast! - Pintsedag vil jeg være hos Ingemanns og Dagen efter, Mandag den første Juni, tager jeg med Morgentoget derfra til Slagelse, hvor jeg jo paa Banegaarden tør haabe at finde en Vogn fra Basnæs; kun et Par Dage bliver Opholdet, men, ikke sandt, naar jeg kommer tilbage vil De ssee mig der noget længere. Min hjerteligste Hilsen til deres Naade, Børnene og hele Kredsen. Deres taknemlig

hengivne H. C. Andersen Til Deres Naade Fru Scavenius født Comtesse Moltke

Tekst fra: H.C. Andersens Hus