Dato: 15. maj 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 15 Mai 1857 Kjære Fru Scavenius!

Det var min Bestemmelse, som De veed, da jeg er ventet hos Dickens den 10 Juni, at tage fra Kjøbenhavn den 27 Mai, blive hos Ingemann den 28de og derpaa Dagen efter at naae det kjære Basnæs, hvor jeg tænkte at blive til den femte eller sjette, men hele denne Plan er kuldkastet ved at Hendes Majestæt Enkedronningen var saa naadig at kalde mig til Sorgenfri (den 23) for at læse: "At være eller ikke væare", altsaa blive der tre fire Dage. Paa en anden Tid vilde jeg kun have følt det Hædrende, det meget Elskværdige aaf den vellsignede Dronning, nu kommer det, ligesom for meget Godt paa engang, det kan ikke rummes; jeg maa altsaa opgive at komme til Ingemann paa hans Fødselsdag, udsætte min Afreise fra Kjøbenhavn til den 30 Mai, og da bliver jeg Pindsedag hos Ingemann, og gaaer Dagen efter Mandag den 1ste Juni (Anden Pindsedag) til Slagelse hvor jeg jo tør haabe at finde den tidligere lovede Vogn efter mig, jeg kommer, naturligviis med Morgentoget, Fredag Eftermiddag den 5te eller Løverdag den 6te maa jeg saa aafssted igjen ud i den vide Verden. Jeg havde tænkt at skulle have blevet en heel Uge paa Basnæs, nu lader det sig ikke anderledes bøie, men saa tør jeg jo nok blive doppelt saa længe paa Hjemtouren. Hils Luzia og Otto saa hjerteligt og saa meget, ligesaa Frøken Schmumacher og Dounloup! nu er vist Alt i herligt Foraars Flor ude i deres deilige Hjem; igaar var her næsten lidt for varmt inde i Byen! Jeg skal altsaa, om Gud vil, see den grønne Skov første Gang iaar, hos den kjære Dronning, og de sidste Dage iHjemmet, før jeg gaae til Fremmede, faaer jeg paa det hjemlige Basnæs! Glæde og Velsignelse over det kjære Sted og dem det indeslutter. [Underskriften bortklippet]

Tekst fra: H.C. Andersens Hus