Dato: 22. april 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Theodor Reitzel
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 22 April 1857.

Kjære Ven!

i største Hast et Par Ord! tak for Deres Skrivelse! jeg troer at burde strax gjøre opmærksom paa at den hele Roman i tre Dele, er ganske saa stor som "De to Baronesser" og bør vist nok, uagtet den som mit Livs Eventyr kommer i et Bind, ligesom dette gaae for to Bind af de samlede Skrifter, altsaa udgjøre 23de og 24de. Hvad Cand. Leubenberg angaaer, da er det en Tjeneste han viser mig, med at læse Correctur, men jeg ønskede nok at faae til ham et Exemplar af de samlede Skrifter, dette vilde jeg sætte et Par Ord paa, vil De lade mig erholde et saadant, naar denne Roman er i Stand! - Tilgiv det afjagede i dette Brev, men Deres Bud venter og jeg har da ikke min sædvanlige Ro. Endnu engang, i et Bind er Romanen for meget, skal den slutte sig til den samlede Udgave, men som 22de og 23 Bind kan den inddeelt i tre Deele og givet i eet Bind godt og rigtigst bevares. Hvad synes De?

Deres meget hengivne

H. C. Andersen

Hr Boghandler Th: Reitzel.

Tekst fra: H.C. Andersen Centret