Dato: 15. april 1857
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 372. Fra Henriette Wulff.

Onsdag Kl. 1. [15/4 1857]

Kjære Ven! Det var ret kjedeligt for mig, at jeg, skulde være ude denne Morgenstund, De var her, første Gang i Aar, jeg saaledes er fløjet ud; saa- snart jeg kom hjem oversadte jeg dette Medfølgende; den sidste Sætning er mig umulig at tyde i Deres Brev til Fru Bushby; jeg har sadt de Linier i en Klamamus ,3255) som Holberg siger, som jeg ikke kan faae Mening ud af. De har ventelig udeladt nogle Ord og mener maaske: Saa venlig at minde

om at

besørge, efter som jeg i Breve etc: etc: og [jeg] har oversadt det med den Mening, er det nu fejl udspekuleret, saa lad det vide strax og det skal forandres. Jeg sender dette til Ørsteds, for at det desto sikkrere skal træffe Dem tidligt paa Dagen. ­

Saa vil jeg gjøre Dem et andet Spørgsmaal, om De ikke ogsaa vil have den danske Dedication,3256) anbragt i den engelske Udgave? I det Tilfælde har jeg oversadt den, nede paa Papiret; men det vil De vel neppe.

Jeg hører De bliver en Dag længer i Byen, det glæder mig, thi om jeg ikke seer Dem mere derfor, er det dog saa rart at vide Dem her i Nær­heden; nu en saa lang Skilsmisse forestaaer mig fra Alle Kjære, er enhvær Time endnu nær, mig mere end hele Aar før, hvor ingen stor Forandring forestod. ­

Farvel kjære Ven; naar kommer Brevet til Dickens?3257) Hils Ørsteds venligen og mange Gange.

Som altid Deres Søsterlige Jette.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost