Dato: 10. april 1857
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 370. Fra Henriette Wulff.

Fredag Morgen [10/4 1857].

My dear friend and brother!

Først ret mange Tak for Deres venlige Linier3252) og Grimur Thomsens Bog, dernæst sige Dem at vi længes Alle meget efter Dem, da De har givet den Usynlige i den sidste Tid, men troede at De glemte os for bar Glæde over Breve - Ordner etc: etc: Deres Brev lader mig destoværre see at det ikke er saa, De er modfalden og triste stemt, og saa skal De have lidt Skjend at De ikke har søgt os, jeg troede det var mit gamle kjære Privi­legium at De kom til mig naar De var bedrøvet! Dog det er umuligt De kan være det i Dag, i det yndige Soelskin. - I Gaar Aftes var jeg samlet med den gode elskværdige Chr: Hansen,3253) der beklagede ikke at kunde træffe Dem og aldrig saae Dem, ventelig rejser han i Morgen Aften, og for at gjøre ham og os Selv en Fornøjelse vilde Søster Ida gjerne bringe Dem sanumen, og spørger Dem derfor om De kjære Andersen, ikke havde et Par Timer i

Morgen Formiddag , som De vilde skjenke os, Ida vil til Gjen­gjeld skjenke lidt Chokolade for Dem, (mauvaise plaisanterie).

Min private Bøn til Dem er om De vilde tage lidt Eventyr med i Lom­men, de ere mig snart saa nødvendige som Mad og Drikke, og tænk hvor­længe jeg da har fastet. ­

God Morgen, da jeg venter at see Dem i Morgen, glæder jeg mig, og er som altid

Sisterly Yours Henriette Wulff.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost