Dato: 7. april 1857
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 369. Fra Henriette Wulff.

Tirsdag Morgen [7/4 1857].

My dear brother and friend!

Her sender jeg Dem Deres Märchensaal3248) tilbage med Tak for Laan. Hudsker De, at De lovede at laane mig Grimur Thomsens Afhandling om Byron?3249) har De ikke den hjemme, da vær saa aimable at laane mig den tydske Forfatter vi talede om engang, som De og Elise vare saa forundrede over at jeg ikke kjendte, min Uvidenhed strækker sig saa vidt, at jeg ej engang errindrer hans Navn - De

hudsker nok. Jeg haaber at De er ligesaa lykkelig i Dag som i Gaar, dog det er jo en Umulighed, thi nok et Brev fra Dickens3250) kan De da ej have faaet, dog sligt et Brev har man jo længe godt af, og jeg seer Dem i Tankerne, flagre om, let som en Sommerfugl i det dejlige Soelskin! Lad da Deres lette Vinger snart bære Dem her ud til os i vores landlige Udkrog, skjøndt i Hovedstaden; vi ere Dem jo Alle saa hjertelig hengivne, dog hvorfor fortælle Dem denne gamle Historie, som De kan udenad, doch sie bleibt ewig neu!3251)

God Morgen kjære Ven, og Ridder af mange Ordner, snart af mange Flere!

Sisterly Yours Henriette Wulff.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost