Dato: 2. april 1857
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 368. Fra Henriette Wulff.

d 2den April l857

Min kjære gode Andersen!

Jeg havde glædet mig til at gaae til Dem denne tidlige Formiddag for at see Dem paa denne kjære Dag3247) og bringe Dem mine kjærligste søsterligste Ønsker! Sige Dem min Glæde over at De er her paa Jorden, og at jeg kjender Dem, som jeg gjør; det er een af de kjære Gaver jeg ofte ofte takker Gud for. Da det nu er bleven for sildigt for at kunde træffe Dem allene , før saa mange Venner og Veninder indfinde sig hos Dem, vil jeg ikke gaae ud til Dem, men lade disse Linier sige Dem det Alt - hvad De saa godt veed jeg er opfyldt af for Dem! Tak for et broderligt Venskab, Tak for Alt hvad De er for mig og for - hvor Mange, - i hvilken viid udstrakt Betydning! Den gode Gud der saa vidunderligt styrer Alt til det Bedste for os, selv om vi undertiden ikke kunde øjne det, vil vedblive at have Dem i sin kjærlige Varetægt!

De omfavnes af Deres tro søsterlige Henriette Wulff.

Jeg har Intet at sende Dem, uden disse friske Vedbænranker, de grønnes jo selv om Vinteren, for dem er det altid Foraar, den smukkeste Aarstid, saa lad det være et Tegn paa, at for Dem

min Ven, skal Livet altid ved­blive her at være en frisk grøn Foraarsdag - indtil De engang gaaer ind til den evige Sommer!

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost