Dato: 16. marts 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 16 Marts 1857.

Min kjære søsterlige Veninde!

Fra Bentley, min engelske Forlægger, fik jeg i Dag Brev, at det var aldeles umueligt at benytte den engelske Oversættelse af min ny Bog,3246) jeg har sendt ham, saa daarlig var den, han beder om det danske Manu­skript for selv at besørge samme, det har været mig en meget ubehagelig Sag, da allerede en fjerde Deel er oversat, og Bogen skal ud paa Dansk og Tydsk til den 20de Mai; jeg har nu skrevet et Par Ord til Bentley, (idet at jeg maa opgive saa godt som alt Honorar), vil De ikke nok snarest over­sætte mig samme. - Jeg sender nu Bentley de trykte Ark, til Afbenyttelse men vilde dog gjerne have lidt derud af.

Deres broderlige Ven H. C. Andersen.

Frøken Henriette Wulff.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus