Dato: 17. marts 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Richard Bentley
Sprog: dansk, engelsk.

Til Bentley. Kjære Ven!

To Leveringer af Romanen har jeg sendt Dem i Manuskript, en tredie afgaaer i Dag, jeg vil haabe hver, jeg har nummere[re]t disse [;] komme nøiagtig. - Vi aftalte at det Hele skulde komme paa Engelsk samme Dato, som den danske og tydske Udgave, denne Dag viljeg ikke kunne endnu nøiagtig sige, men det er lovet mig at det skal gaae raskere med den engelske Gjengivelse end det endnu er skeet, jeg haaber saaledes herefter omtrent hver Uge at kunne sende Noget og naar De da har til den første Deel, vilde jeg bede Dem at Trykningen endelig begyndte og blive ved, saaledes at De henved 14 Dage efter at faae den sidste Tilsending, der dog neppe er mere end 3 a 4 engelske Ark, kunde faae disse trykt og altsaa Bogen i Engeland være færdig efter 14 Dages Varsel; skulde De engang faae en Tilsending hvor der mangler noget forud, da beder jeg Dem endelig strax at underrette mig derom, men jeg haaber at det gaaer sikkert. - Bogen er i sig selv tre Dele ligesom de to Baronesser, men paa engelsk i to Bind, altsaa maa den ligesom nysudsendte Roman deles midt i andet Bind, dette skal jeg nok antyde Dem i Manuskriptet, at De forud kan vide det. - Bring Deres Frue, Børn og Søster min hjerteligste Hilsen, jeg haaber at hele Deres Huus vil med min nye Bog give mig samme Plads i Deres Tanke og Hjerte.

[Deres] etc.

[H. C. Andersen.

[Kjøbenhavn, Marts 1857.]

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost

Til Bentley.

Kjære Ven!

To Leveringer af Romanen har jeg sendt Dem i Manuskript, en tredie afgaaer i Dag, / jeg vil haabe hver, jeg har nummereret disse komme nøiagtig. - Vi aftalte at det Hele skulde komme paa eengang samme Dato, som den danske og tydske Udgave, denne Dag vil jeg ikke kunne endnu nøiagtig sige, men der er lovet mig at det skal gaae raskere med den engelske Gjengivelse end det endnu er skeet, jeg haaber saaledes herefter [overstr: i mindre] omtrent hver Uge at kunne sende Noget og naar De da har til den første Deel, vilde jeg bede Dem at Trykningen endelig begyndte og blev ved, saaledes at De [overstr: omtrent] henved 14 Dage efter at faae den sidste Tilsending, der dog neppe er mere end 3 a 4 engelske Ark, kunde faae disse trykt og altsaa Bogen [overstr: ogsaa] i Engeland være færdig efter 14 Dages Varsel; skulde De engang faae en Tilsending hvor der [overstr: syn] manglede noget forud, da beder jeg Dem endelig strax at underrette mig derom, men jeg haaber at det gaaer sikkert. - Bogen er i sig selv tre Dele ligesom de to Baronesser, men paa engelsk i to Bind, altsaa maa den ligesom nysudsendte Roman deles midt i andet Bind, dette skal jeg nok antyde Dem i Manuskriptet, at De forud kan vide det. - Bring Deres Frue, Børn og Søster min hjerteligste Hilsen, jeg haaber at hele Deres Kreds vil med min nye Bog give mig samme Plads i Deres Tanke og Hjerte.

&

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 516-17)

[Beckwith Lohmeyers håndskrift/oversættelse]

Be so kind to refer Mrs Bushby to page 262 in the novel [To be or not to be], and give the following information, which perhaps can be given in a note

The here mentioned occurences of the hereditary prince and princess, as well as of Clara Raphal and her sister are drawn from the reality, while the cholera was in Copenhagen. Clara Raphal is the pseudonyme name of Miss Fibiger, a young Danish authoress, who by the apperance of her first book was perhaps too highly valued, but afterwards too severely and mercylessly criticized.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13. 334)