Dato: 6. januar 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Theodor Reitzel
Sprog: dansk.

Kiøbenhavn den 6 Januar 1857.

Kjære Ven!

I flere Uger har jeg ikke været vel, dog vovede jeg, godt indpakket, at tage til Basnæs i Julen, men har al den Tid der været nødt til at blive inde; det har saaledes ikke været saa lystelig en Tid, som det skulde; i forgaars Aftes kom jeg hjem, endnu skrantende. Nytaarsdag pleier jeg altid at see Dem og Deres hjemlige Kreds, det er ikke blevet Tilfældet iaar; De faaer derfor min skriftlige Hilsen! - Den nye Roman reenskriver jeg nu paa; - den skulde ud paa een Dag her, samt i London og Leipzig; min Ven Etatsraad Collin kommer og taler med Dem derom. Det Kgl: Theaters Bud var imorges hos mig for at spørge om jeg ikke eiede nogle Exemplarer af Mulatten, der paany skal indstuderes, jeg henviiste ham til Dem, men han sagde at det var sagt at hele Oplaget var udsolgt, er det saaledes?

Nu de bedste og hierteligste Ønsker for Dem og Deres kjære.

Venskabeligst

H. C. Andersen

Til Hr Th: Reitzel.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 58, 26-27)